0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

 

 

 

Szanowni Państwo,

od dnia 01.01.2021r. serdecznie zapraszamy na nową stronę 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrespolu
pod adresem:

https://www.bip.andrespol.pl/

 


 

  

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Telefon: 42 235-27-00 Fax:

42 213-24-34

Email: ug@andrespol.pl
42 213-24-40
42 213-22-88

 

Numery kont bankowych Urzędu Gminy Andrespol

 

28 8781 0006 0000 0130 2000 0020

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób prawnych,

- opłata skarbowa, za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, użytkowanie wieczyste,

- inne należności,

 

65 8781 0006 0000 0130 2000 0130

- wpłaty wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych należy wpłacać na indywidualny numer konta dostępny w decyzji podatkowej.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego dostępny w harmonogramie wpłat.

Drukuj 
Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl