0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu » Informacje


 

Zapytanie ofertowe

OPS w Andrespolu zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy Andrespol.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację usług opiekuńczych w terminie do 04 grudnia 2015r. do godz. 15:00 na adres Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol.

Treść zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Informuję, że po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu na zadanie pn.: usługi opiekuńcze do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), gdzie wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 w/w ustawy), wybrano ofertę Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ul. Wólczańska 217/219 Łódź, jako najkorzystniejszą, w której zaoferowano cenę brutto za godzinę usług 10 zł.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 1 oferta.

 


Zapytanie ofertowe

OPS w Andrespolu zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usług transportowych na dowóz pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrespolu na interwencje oraz w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych na terenie Gminy Andrespol.

 Treść zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Informuję, że po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu na zadanie pn.: usługi transportowe – dowóz pracowników socjalnych do zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrespolu na interwencje oraz w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych na terenie gminy Andrespol do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), gdzie wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 w/w ustawy), wybrano ofertę PLUS TUR Przewozy Turystyczne ul. Dobrej Wróżki 8 Łódź, jako najkorzystniejszą, w której zaoferowano cenę brutto za km. 1,80 zł.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły3 oferty.

Złożone oferty

Cena brutto za km.

„PLUS TUR” Przewozy Turystyczne ul. Dobrej Wróżki 8 Łódź

1,80

Centrum „Progres” ul. 11 Listopada 41 Koluszki

2,50

Spółdzielnia Socjalna „Na Wzniesieniach” Byszewy 40

3,50


 Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 23 sierpień 2011 godz. 13:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 8 sierpień 2013 godz. 14:58
Liczba odsłon:
  102951 od 23 sierpień 2011 godz. 13:00  (średnio 22.99 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl