0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości od osób fizycznych


Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy informację w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 oraz załączniki ZIN-1, ZIN-2 i ZIN-3 oraz załączyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Akt notarialny lub wypis z rejestru gruntu
 2. Umowę dzierżawy nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Finansów - pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30;
wtorek w godz. 8-17;
piątek w godz. 7:30-14:30

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Andrespolu w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są w Uchwale Nr III/24/02 Rady Gminy w Andrespolu z dnia 4 grudnia 2002 r. roku w sprawie zwolnień z podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych. (Treść uchwały)

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów UG Andrespol

 • pok. Nr 3 - inspektor Wiesława Lauk-Kopytek (wymiar podatku)
 • pok. Nr 3 - inspektor Ilona Soska (księgowość podatkowa)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

Uwagi:

 1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć zapłatę podatku na ratyPodstawa prawna art. 67a, art. 67b ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

  • Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG.
  • Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej przez Ministra Finansów podstawa prawna Uchwała Nr XXXVII/299/98 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminy płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy. (Treść uchwały)
 2. Podatek od nieruchomości można umorzyć.

  • Podstawa prawna art. 67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
  • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.

 3. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

  Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


 4. Terminy płatności podatku od nieruchomości wymienione w decyzji podatkowej:

  • I rata do 15 marca każdego roku
  • II rata do 15 maja każdego roku
  • III rata do 15 wrzenia każdego roku
  • IV rata do 15 listopada każdego roku

 5. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów), w kasie UG lub na indywidualne konto Podatnika podane w decyzji podatkowej.

 Załączone pliki:Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 21 kwiecień 2008
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 9 kwiecień 2006 godz. 20:02
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 19 grudzień 2013 godz. 11:52
Liczba odsłon:
  14899 od 9 kwiecień 2006 godz. 20:02  (średnio 3.25 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl