0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Urząd Gminy Andrespol » Sekretarz Gminy


Sekretarz Gminy Elżbieta Ciesielska

 

tel: 42 235 27 56
E-mail: sekretarz@andrespol.pl

KOMPETENCJE


Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi referatami i samodzielnymi stanowiskami:

 • Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
 • Urząd Stanu Cywilnego.
 • Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień i Patologii Społecznej.
 • Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Rad Sołeckich.

Do zakresu zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

 • opracowanie projektów zmian Regulaminu,
 • opracowanie projektów podziału Referatów na stanowiska pracy,
 • opracowywanie zakresów czynności dla kierowników Referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy,
 • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie  oraz prowadzenie  spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał,
 • koordynacja i nadzór nad pracami remontowanymi w Urzędzie,
 • koordynacja i nadzór spraw związanych ze spisami z natury, ludności i rolnymi
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • nadzór nad organizowaniem referendów i wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.


Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 16 listopad 2006 godz. 21:15
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 30 lipiec 2010 godz. 09:40
Liczba odsłon:
  12491 od 16 listopad 2006 godz. 21:15  (średnio 2.95 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl