0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Fundusze unijne 2007-2013 » Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Janówce


Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Janówce.

Jednym z głównych kierunków podejmowanych działań inwestycyjnych na terenie Gminy Andrespol jest rozbudowa infrastruktury publicznej, polegająca w szczególności na budowie, przebudowie, remoncie oraz wyposażeniu budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne. W działania te wpisuje się także remont budynku świetlicy wiejskiej w Janówce.

Inwestycja, która otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ma na celu stworzenie miejsca służącego integracji i nawiązywaniu kontaktów społecznych. Obiekt ten, z racji swej lokalizacji, jest miejscem o nadrzędnym znaczeniu dla Janówki, stanowiąc miejsce spotkań lokalnej społeczności oraz organizowania licznych imprez okolicznościowych. Ponadto, budynek świetlicy wykorzystywany jest jako miejsce dyżurowania Sołtysa, zebrań Rady Sołeckiej, a także Koła Gospodyń Wiejskich.

Mając na uwadze tak ważne funkcje społeczne i kulturalne, uzasadnionym stało się podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego budynku, a także do zwiększenia jego funkcjonalności oraz estetyki.

Dzięki umowie podpisanej 16 grudnia 2009 r. (zmienionej aneksem z dnia 15 września 2010 r.) Gminie Andrespol zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 222 903,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 362590,13 zł. W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace remontowe:

  • wymianę dachu (konstrukcja wraz z pokryciem),
  • zmianę układu przestrzennego pomieszczeń (wyburzenie części ścian wewnętrznych i wykonanie nowych),
  • wykonanie nowych warstw posadzkowych,
  • wymianę okien i drzwi,
  • docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą,
  • wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (elektrycznej, gazowej, wod. – kan. oraz c.o. i wentylacji.


Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 26 sierpień 2010 godz. 12:05
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 11 kwiecień 2011 godz. 15:55
Liczba odsłon:
  10460 od 26 sierpień 2010 godz. 12:05  (średnio 3.07 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl