0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Zagospodarowanie przestrzenne » Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Wymagane dokumenty:

  • Wniosek na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy - pokój 24.
  • Załączniki: Kopia mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Mapa powinna obejmować co najmniej obszar równy trzykrotnej szerokości frontu działki tj. część działki przyległej do drogi, jednak nie mniej niż 50 m od granic działki w każdą stronę.
  • Załącznik graficzny - opracowanie graficzne zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych) Dokument potwierdzający powierzchnię posiadanego gospodarstwa rolnego (w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej)
  • Umowa zawarta pomiędzy inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną lub warunki techniczne w przypadku projektowanej infrastruktury technicznej (np. przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe, przyłącze gazowa)

Opłata skarbowa:

Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107 zł.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę - 56 zł.

Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego opłaty nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy w Andrespolu.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego - Grażyna Krawiec, pok. 24,

tel./fax nr (42) 213-24-40 w. 819.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 późn. zm.).Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 25 maj 2009
Informacja opublikowana przez:
  Bartosz Byliński dnia 30 listopad 2006 godz. 13:34
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 25 maj 2009 godz. 11:24
Liczba odsłon:
  12989 od 30 listopad 2006 godz. 13:34  (średnio 3.03 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl