0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Gospodarka nieruchomościami » Prawo pierwokupu.


Wymagane dokumenty:

Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub Gminy Andrespol.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Skorzystanie lub nieskorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu. Wójt Gminy w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Wójt Gminy wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu Wójt Gminy składa w formie aktu notarialnego oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu. Oświadczenie Wójt Gminy składa w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Wójta Gminy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Osoba prowadząca postępowanie:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Alfreda Olbert, pok. 24A,

tel./fax nr (42) 213-24-40 wew. 852.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).Informacja opublikowana przez:
  Bartosz Byliński dnia 30 listopad 2006 godz. 13:32
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Bartosz Byliński dnia 20 marzec 2007 godz. 14:36
Liczba odsłon:
  10675 od 30 listopad 2006 godz. 13:32  (średnio 2.66 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl