0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Fundusze unijne 2007-2013 » Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kraszewie.


Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kraszewie.

Jednym z głównych działań inwestycyjnych Gminy Andrespol w ostatnich latach jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Działania te, tak ważne dla rozwoju i poprawy atrakcyjności gminy, ale także wpływające na standard życia mieszkańców, uzyskały wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zwiększenie stopnia skanalizowania gminy, a także wzrost liczby odprowadzanych do oczyszczalni w Kraszewie ścieków doprowadził do podjęcia decyzji o rozbudowie obiektu zlokalizowanego przy ul. Ekologicznej 5. 

Obecnie na terenie oczyszczalni znajduje się przepompowania ścieków surowych, zbiornik ścieków dowożonych, budynek techniczno - usługowy, reaktor biologiczny oraz silos na wapno. Projektowane zmiany zakładają rozbudowę i przebudowę oczyszczalni do przepustowości Qmax = 1600 m3/d, w tym:

 • remont pompowni ścieków surowych,
 • wybudowanie instalacji oczyszczania mechanicznego,
 • remont zbiornika ścieków dowożonych,
 • budowę reaktora,
 • wymianę urządzeń w istniejącym reaktorze,
 • wykonanie komory pomiarowej,
 • dobudowanie pompowni osadu,
 • wybudowanie instalacji odwadniania osadu,
 • wybudowanie instalacji wapnowania osadu odwodnionego,
 • dobudowanie pomieszczenia workownicy osadu,
 • wybudowanie stacji odbioru ścieków dowożonych,
 • wybudowanie pomieszczenia agregatu prądotwórczego,
 • dobudowanie rurociągów technologicznych,
 • dobudowanie sieci energetycznej i sterowniczej.

Na realizację inwestycji Gmina Andrespol otrzymała wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarstwa i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Dnia 25 listopada 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Andrespol, przyznająca pomoc na realizację ww. zadania. Do umowy sporządzono dwa aneksy z dnia 31 maja 2010 r. oraz 6 października 2010 r. Ostatecznie, wielkość przyznanego dofinansowania wyniosła 1 975 443,00 zł. Ponadto, na realizację zadania otrzymano wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci dotacji w wysokości 610 142,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 4 820 083,82 zł.Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 4 marzec 2010 godz. 13:50
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 30 marzec 2011 godz. 15:15
Liczba odsłon:
  9906 od 4 marzec 2010 godz. 13:50  (średnio 2.9 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl