0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Gospodarka nieruchomościami » Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców.


 

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców.

Wymagane dokumenty:
Wniosek

Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Nabywca ponosi opłaty:

    • notarialno - sądowe

    • cenę nabycia lokalu wraz z udziałem w gruncie

    • koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (nabywca ponosi koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, tj. koszty inwentaryzacji, prac geodezyjnych i wyceny nieruchomości.)

Stosuje się jedną formę zapłaty: cena sprzedaży jednorazowa. Na podstawie Uchwały Nr XIII/118/03 Rady Gminy Andrespol z dnia 29.10.2003 r. udzielane są bonifikaty od ceny lokalu. Przy sprzedaży lokali w budynkach drewnianych bonifikata wynosi 90% wartości lokalu, a przy sprzedaży lokali w budynkach murowanych  50%. Do ceny lokalu doliczana jest pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste części działki, na której znajduje się przedmiotowy budynek oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży( koszty wyceny nieruchomości i inwentaryzacji oraz koszty opracowań geodezyjnych).


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu  Gminy.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali wcześniej przygotowanych do sprzedaży wynosi do pięciu miesięcy. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu dokumentacji do sprzedaży w terminie późniejszym.

Wyłączone ze sprzedaży są :

- lokale w budynkach, dla których nie ma możliwości wydzielenia działki odpowiedniej do korzystania z lokali;

- lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

- lokale w budynkach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje inną funkcję niż funkcja mieszkaniowa.


Osoba prowadząca postępowanie:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Małgorzata Burzyk pok. 24A, tel. Nr (042) 213-24-40 w.52, faks nr (042) 213- 24 -34.

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst. jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami);

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 z późn.zm.)Informacja opublikowana przez:
  Bartosz Byliński dnia 22 marzec 2007 godz. 13:53
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Bartosz Byliński dnia 22 marzec 2007 godz. 13:53
Liczba odsłon:
  10896 od 22 marzec 2007 godz. 13:53  (średnio 2.73 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl