0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Sport Kwalifikowany » Stypendium Sportowe


Stypendium Sportowe

 1. Wnioski należy składać do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego udzielenie stypendium sportowego, wraz z udokumentowaniem osiąganych wyników sportowych warunkujących udzielenie stypendium (kopie dyplomów i innych wyróżnień uzyskiwanych podczas zawodów potwierdzone przez klub sportowy). Wniosek do pobrania.
 2. Każdy wniosek musi zostać zatwierdzony przez klub sportowy, w którym zawodnik trenuje.
 3. Do wniosku o udzielenie stypendium należy załączyć potwierdzenie wystawione przez okręgowy związek sportowy o posiadaniu.
 4. Wnioski o udzielenie stypendium za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym mogą składać kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej w imieniu zawodnika lub osoby fizyczne (wniosek musi być potwierdzony przez klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe).
 5. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
  • Dane osobowe zawodnika,
  • Dane o osiągniętych wynikach w danej dyscyplinie wraz z zaświadczeniem o posiadanej klasie sportowej wydane przez właściwy dla danej dyscypliny polski lub okręgowy związek sportowy,
  • Informacje o źródłach uzyskiwania innych stypendiów,
  • Oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej.
 6. Do udzielenia stypendium nie liczy się kryterium dochodowe, w odróżnieniu od stypendiów o charakterze socjalnym, warunkiem udzielenia stypendium są wyniki we współzawodnictwie sportowym.
 7. O udzielenie stypendium za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym mogą się ubiegać wyłącznie zawodnicy uprawiający sporty przewidziane w programie letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich a także wchodzące do ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
 8. Stypendium może zostać udzielone zawodnikom, którzy spełnili przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • Ustanowił rekord Polski,
  • Zdobył medal Mistrzostw Polski, Europy, Świata, Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich,
  • Zakwalifikował się do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe,
  • Zajął miejsce 1-10 w halowych mistrzostwach Polski, w danej kategorii wiekowej,
  • Zajął miejsce 1-12 w mistrzostwach Polski na stadionie, w danej kategorii wiekowej,
  • Zajął miejsce 1-30 w mistrzostwach Polski w biegu przełajowym, w danej kategorii wiekowej,
  • Uzyskał wynik na poziomie drugiej klasy sportowej lub wyższej,
  • Jest członkiem kadry wojewódzkiej w swojej kategorii wiekowej.


Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 27 wrzesień 2016 godz. 10:47
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Karolina Student dnia 23 listopad 2016 godz. 10:48
Liczba odsłon:
  2711 od 27 wrzesień 2016 godz. 10:47  (średnio 1.95 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl