0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Urząd Gminy Andrespol » Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień i Patologii Społecznej


inspektor Danuta Chmielewska

tel.: 42 213 23 28
e-mail: uzaleznienia@andrespol.pl

Urząd Gminy Andrespol (dawny budynek "CERAMIKI" - I piętro)
ul. Rokicińska 125 pok nr 19


Do zadań pełnomocnika Wójta ds. Uzależnień i Patologii Społecznej należy:

  1. Prowadzenie w imieniu Wójta Gminy spraw z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrespol, a w szczególności:
    1. reprezentowanie Gminy Andrespol przed sądami, prokuraturą, policją, organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231),
    2. opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz projektu podziału środków na jego realizację,
    3. podejmowanie działań w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
    4. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  2. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Andrespolu, ul. Rokicińska 125 pok nr 19.Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 30 marzec 2006 godz. 20:17
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 21 listopad 2013 godz. 08:52
Liczba odsłon:
  11566 od 30 marzec 2006 godz. 20:17  (średnio 2.73 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl