0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Przyjmowanie skarg i wniosków


Do przyjmowania i koordynowania skarg i wniosków kierowanych przez obywateli, organizacje pozarządowe i inne podmioty do Wójta Gminy Andrespol lub Rady Gminy w Andrespolu upoważniony jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:
Urząd Gminy w Andrespolu
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

bądź składać na Dziennik podawczy
poniedziałek, środa, czwartek w godz: 7:30-15:30
wtorek w godz. 8:00-17:00
piątek w godz.  7:30-14:30

Skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesyłać pod nr (42) 213-24-40 wew. 834.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, w godzinach pracy Urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje:
Wójt Gminy Andrespol

wtorki:  godz    8:00-10:00
                      14:00-17:00

Przewodniczący Rady Gminy:
1 wtorek miesiąca: godz. 10:00-12:00
 pozostałe wtorki:  godz.  15:00-17:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 17 luty 2010
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 17 luty 2010 godz. 13:51
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 18 luty 2010 godz. 11:00
Liczba odsłon:
  8793 od 17 luty 2010 godz. 13:51  (średnio 2.67 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl