0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Urząd Stanu Cywilnego » Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu


Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu

Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca zgonu.

Wymagane dokumenty:

  • karta zgonu,
  • dowód osobisty osoby zgłaszającej,
  • dokumenty osoby zmarłej: dowód osobisty
  • dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej (jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim).

Zgłoszenia dokonują:

  • małżonek lub dzieci zmarłego,
  • najbliżsi krewni lub powinowaci

Termin załatwienia sprawy:

W dniu dokonania zgłoszenia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 18 luty 2010
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 11 kwiecień 2006 godz. 21:48
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 18 luty 2010 godz. 12:09
Liczba odsłon:
  10856 od 11 kwiecień 2006 godz. 21:48  (średnio 2.63 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl