0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Ewidencja Ludności » Zameldowanie na pobyt stały


Zameldowanie na pobyt stały 

Wymagane dokumenty:

Do wglądu:

  1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty)  
  2.  Potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt dokonane przez właściciela 
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/ np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna/
  4. Wypełniony formularz - zgłoszenie pobytu stałego.

Opłaty:

Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:

Stanowisko ds ewidencji ludności - pokój nr 33, 42 213-47-17

Termin i sposób załatwiania sprawy:

  • bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza - zgłoszenie pobytu stałego.
  • osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt  stały otrzymują zaświadczenie ważne  do chwili zmiany miejsca zameldowania. Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu
  • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, udzielonym w formie, o której mowa w art.33   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego

 

Zgłoszenie pobytu stałegoInformacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 12 kwiecień 2006 godz. 10:05
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 14 maj 2013 godz. 10:18
Liczba odsłon:
  10542 od 12 kwiecień 2006 godz. 10:05  (średnio 2.59 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl