0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Odpady komunalne


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
w Gminie Andrespol 2021

 

 1. Andrespol ulice:
  Czajewskiego, Czarnieckiego, Głogowa, Grodzka, Grota
  Roweckego, Jęczmienna, Krzywa, Lipowa, Łanowa, Mała,
  Niska, Orzeszkowej, Patriotyczna, Podolska, Pokojowa,
  Prosta, Rzeźna, Teligi, Tuszyńska, Urocza, Wysoka,
  Zapolskiej, Zaułek, Zduńska, Żytnia

   

 2. Andrespol ulice:
  Brzezińska, Ceramiczna,Chopina, Fabryczna, Fredry, Kościelna,
  Krótka, Marysińska, Młynarska, Paderewskiego,
  Projektowana, Prusa, Rokicińska, Różana, Stawowa,
  Świtezianki, Turystyczna, Wieniawskiego, Zdrojowa,
  Źródlana


 3. Wiśniowa Góra ulice:
  Akacjowa, Aleja Róż, Błotnista, Borowa od nr. 69,
  Brzozowa, Czajewskiego, Feliksińska, Gimnastyczna,
  Kolarska ( nr. parzyste), Kolorowa, Konopnickiej,
  Paprociowa, Prywatna, Sąsiedzka, Sosnowa, Szarotki,
  Szkolna, Topolowa, Tuszyńska, Tyrolska

 4. Bedoń Przykościelny

 5. Kraszew, Bedoń Wieś, Nowy Bedoń

 6. Justynów ulice:
  Akacjowa, 1-go Maja, A. Struga, Bedońska,Bukowa, Cicha, Cienista, Dobra,
  Główna (od Łódzkiej), Górna, Graniczna, Jordanowska, Kasprzaka,
  Kolejowa, Lawendowa, Lokatorska, Ludowa, Łąkowa, Łódzka, Malinowa,
  Mieszka I, Niezapominajki, Ogrodowa, Orzechowa, Plażowa, Północna,
  Przyrodnicza, Robotnicza, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa,
  Wczasowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Zachodnia, Zielona

  Janówka ulice :
  Bukowa, Graniczna, Lokatorska, Malwowa (Ludowa)

 7. Justynów ulice:
  Bartnicza, Bukowa, Ciesielskiego,Daszyńskiego, Długa, Główna
  (do Łódzkiej), Hulanka, Jeżynowa, Korczaka, Kręta, Krótka,
  Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Letniskowa, Makowa, Mickiewicza,
  Modra, Moniuszki, Nowa, Piaskowa, Piękna, Podgórna, Polna,
  Południowa, Reymonta, Słowackiego, Staszica, Tulipanowa,
  Wesoła, Wiosenna, Wjazdowa

  Zielona Góra

 8. Janówka

 9. Stróża

  Wiśniowa Góra ulice:
  Gimnastyczna 1
  Kolarska 8, 12, 14/16, 18, 19, 20
  Podleśna 1a, 1b, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 3, 3a, 3b

 10. Wiśniowa Góra ulice:
  1 Maja, Borowa od nr. 35 do 67A, Złota, Klonowa,
  Kraszewskiego, Lecznicza, Pogodna, Oficerska,
  Parkowa, Piekarnicza, Wspólna, Zagajnikowa,
  Wakacyjna

 

 


 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa odpady wielkogabarytowe typu okna i oszklone drzwi są przyjmowane na PSZOK oraz odbierane sprzed posesji w czasie zbiórki gabarytów w następującej formie: osobno ramy, osobno szyby.


 

 

 

Informujemy, że punkt PSZOK w Kraszewie będzie otwarty w dniu 30.12.2020 w godzinach 10:00 - 15:00.

 

 

 
 

 
 

 
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
w Gminie Andrespol 2020
 
 1. Andrespol ulice
  Czarnieckiego, Orzeszkowej, Głogowa, Grodzka, Grota
  Roweckego, Jęczmienna, Krzywa, Lipowa, Łanowa, Mała,
  Niska, Patriotyczna, Podolska, Pokojowa, Rzeźna, Prosta,
  Teligi, Czajewskiego, Tuszyńska, Urocza, Wysoka,
  Zapolskiej, Zaułek, Zduńska, Żytnia

   

 2. Andrespol ulice: Brzezińska, Ceramiczna,Chopina,
  Fabryczna, Fredry, Kościelna, Krótka, Marysińska,
  Młynarska, Paderewskiego, Projektowana, Prusa,
  Rokicińska, Różana, Stawowa, Świtezianki,
  Turystyczna, Wieniawskiego, Zdrojowa, Źródlana


 3. Wiśniowa Góra ulice:
  Akacjowa, Aleja Róż, Błotnista, Borowa od nr. 69,
  Brzozowa, Czajewskiego, Feliksińska,
  Gimnastyczna, Kolarska ( nr. parzyste), Kolorowa,
  Kolarska Konopnickiej, Paprociowa, Podleśna,
  Prywatna, Sąsiedzka, Sosnowa, Szarotki, Szkolna,
  Topolowa, Tuszyńska, Tyrolska


 4. Bedoń Przykościelny

 5. Kraszew, Bedoń Wieś, Nowy Bedoń

 6. Justynów ulice:
  Akacjowa, 1-go Maja, A. Struga, Bedońska,Cicha, Cienista,
  Dobra, Główna (od Łódzkiej), Górna, Graniczna, Jordanowska,
  Kasprzaka, Kolejowa, Lawendowa, Lokatorska, Ludowa, Łąkowa,
  Łódzka, Malinowa, Mieszka I, Niezapominajki, Ogrodowa,
  Orzechowa, Plażowa, Północna, Przyrodnicza, Robotnicza,
  Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa, Wczasowa, Wspólna,
  Wypoczynkowa, Zachodnia, Zielona Janówka ulice: Bukowa,
  Graniczna, Lokatorska, Ludowa, Malwowa


 7. Justynów ulice : Bartnicza, Bukowa, Ciesielskiego, Daszyńskiego,
  Długa, Główna (do Łódzkiej), Hulanka, Jeżynowa, Korczaka,
  Kręta, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Letniskowa, Makowa,
  Mickiewicza, Modra, Moniuszki, Nowa, Piaskowa, Piękna,
  Podgórna, Południowa, Polna, Reymonta, Słowackiego, Staszica,
  Tulipanowa, Wesoła, Wiosenna, Wjazdowa
  Zielona Góra


 8. Janówka

 9. Stróża
  Wiśniowa Góra ulice:
  Gimnastyczna 1, Kolarska 8, 14/16, 19,20,
  Podleśna 1a, 1b, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 3, 3a,
  3b,


 10. Wiśniowa Góra ulice:
  1 Maja, Borowa od nr. 49 do 67A, Złota,
  Klonowa, Kraszewskiego, Lecznicza, Pogodna,
  Oficerska, Parkowa, Piekarnicza, Wspólna,
  Zagajnikowa, Wakacyjna

 

 

 

W dniu 27 maja 2020 roku Rada Gminy Andrespol Uchwałą nr XXIII/209/20 ( Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2020 r., poz.3364) ustaliła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Zgodnie z powyższym od 1 lipca 2020 r. istnieje możliwość zgłaszania posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Andrespolu osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wysłać na adres e-mail: odpady@andrespol.pl bądź na skrzynkę podawczą ePUAP.


 

W dniu 10 czerwca 2020 roku Rada Gminy Andrespol Uchwałą nr XXIV/213/ 20 przyjęła następujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które obowiązują od dnia 01.07.2020 roku.

ILOŚĆ OSÓB

KWOTA NA OSOBĘ w zł

SUMA ZA 1 MIESIĄC

SUMA ZA 2 MIESIĄCE

1

25

25

50

2

24

48

96

3

24

72

144

4

22

88

176

5

22

110

220

6

21

126

252

7

21

147

294

8

21

168

336

9

21

189

378

10

21

210

420


 

 

Urząd Gminy w Andrespolu informuje, że od dnia 29 kwietnia 2020 roku, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych( PSZOK) mieszczący się w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 wznawia przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych (np. starych mebli), odpadów budowlanych, zużytych opon od samochodów osobowych, czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takiego jak lodówki, telewizory i inne.

W związku ogłoszonym stanem epidemicznym w kraju, stosując się do zaleceń władz centralnych, zmierzających do zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom mających bezpośredni kontakt z klientami, jak i osobom oddającym odpady do PSZOK należy przestrzegać następujących zaleceń na terenie punktu:

- Obowiązek noszenia maseczek lub innego sposobu zasłaniania ust i nosa, jak również rękawiczek jednorazowych.

- Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między osobami przebywającymi na PSZOK.

 

 

 Jak należy segregować odpady w Gminie Andrespol 

Segregacja


 

 
 

Urząd Gminy w Andrespolu apeluje o utrzymywanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z Regulaminem utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol – każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do poniesienia kosztów wymiany pojemnika w przypadku jego uszkodzenia.


 

Urząd Gminy informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XIX/177/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 lutego 2016 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku, zmieniły się zasady segregacji odpadów. Proszę o zapoznanie się z poniższym schematem segregacji:

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

WOREK ZIELONY SZKŁO - Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki).

NIE WRZUCAĆ: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, żarówek, szkła żaroodpornego.

WOREK ŻÓŁTY PLASTIK I OPAKOWANIA METALOWE(opakowania po płynach i napojach, poj. po produktach mlecznych, poj. po art. sypkich, folie, reklamówki i woreczki foliowe, puszki po konserwach, napojach i sokach, drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych, doniczki plastikowe, plastikowe drobne akcesoria samochodowe).

NIE WRZUCAĆ: puszek po farbach, folii i odpadów budowlanych, zatłuszczonego papieru, art. higienicznych np. pampersy.

WOREK NIEBIESKI PAPIER(książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe).

WOREK BRĄZOWY ODPADY ORGANICZNE(obierki z owoców, warzyw, resztki jedzenia itp.) trawa, liście, chwasty, trociny, drobne gałęzie.

NIE WRZUCAĆ: kamieni, popiołu, żużlu, kości, wędlin itp.

- obowiązuje ograniczenie odbioru odpadów organicznych i bio – jednorazowo do 3 worków!

Dbając o stronę ekonomiczną jak również ekologiczną systemu zbiórki odpadów komunalnych w naszej gminienajbardziej zalecaną metodą jest kompostowanie odpadów bio we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach. Metoda ta pozwala zminimalizować opłaty za odpady komunalne jak również przyczynia się do znacznego ograniczenia negatywnego odziaływania na środowisko naturalne. Kompost uzyskany w przydomowych kompostownikach jest doskonałym nawozem do poprawienia jakości trawników, upraw warzywniczych oraz innych upraw ogrodowych. Ponadto Gmina Andrespol stworzyła możliwość legalnego pozbywania się odpadów bio poprzez samodzielne wywożenie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 (teren Oczyszczalni) czynnego w każdą środę w godzinach 8.00 – 20.00. Brak tego ograniczenia spowodowałby znaczną podwyżkę opłat za wywóz odpadów komunalnych dla każdego mieszkańca!

WOREK BIAŁY/SZARY POPIÓŁ(tylko i wyłącznie wystudzony popiół z pieców).

POJEMNIK - ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE(art. higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drobna, lustra, ceramika, fajans, zabawki, inne drobne odpady powstające w gosp. domowych np. tekstylia, buty, wystudzony popiół i szlakę).

NIE WRZUCAMY: Odpadów budowlanych i remontowych, odpadów ogrodowych (trawy, liści, gałęzi) i odpadów kuchennych

PONADTO:

W ciągu roku odpady wielkogabarytowe (np. opony, fotele, sprzęt RTV i AGD) oraz szyby okienne i szkło zbrojone można wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kraszewie ul. Ekologiczna 5 w każdą środę w godz. 8.00- 17.00

Raz w roku jesienią organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z posesji (z wyłączeniem opon samochodowych i materiałów budowlanych).


 

Worki służące do segregacji dostarczane są przez kierowców, co dwa tygodnie w trakcie odbioru odpadów komunalnych. W sytuacjach awaryjnych można je odebrać w gminie. Worki z odpadami segregowanymi są odbierane w tym samym dniu, co pojemnik na odpady zmieszane. Do każdego typu odpadów przyjeżdżają osobne samochody.

System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Andrespol

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2016 r.

 

 


 

Najważniejsze Informacje dotyczące Wywozu i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Andrespol

 

Informacja


 

 

Kontrola Przedsiębiorstw i Instytucji

Zgodnie z art. 9 u w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) pracownicy Urzędu Gminy w Andrespolu poczynając od miesiąca stycznia 2017 r. będą prowadzili kontrole firm, podmiotów gospodarczych, instytucji, oraz przedsiębiorstw w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Celem przeprowadzanych kontroli jest sprawdzenie czy ww. podmioty prawidłowo gospodarują odpadami wytwarzanymi na ich terenie. Urząd Gminy przypomina, że obowiązkiem przedsiębiorstw i instytucji, które nie są objęte gminnym systemem zbiórki odpadów komunalnych jest:

 1. Posiadanie zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z uprawnionym przedsiębiorcą oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi,
 2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Andrespol,

Prosimy właścicieli przedsiębiorstw, firm i instytucji o przygotowanie umów lub innych dokumentów celem ich okazania pracownikom urzędu.

Przedsiębiorcom i kierownikom instytucji nie posiadającym umowy na wywóz odpadów z odpowiednią firmą grozi mandat w wysokości do 500 zł. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Andrespolu. Posiadanie zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z uprawnionym przedsiębiorcą jest konieczne również w przypadku jeżeli na jednej posesji zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza.

W związku z powyższym prosimy wszystkich przedsiębiorców i kierowników instytucji , którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych o jak najszybsze podpisanie stosownych umów na odbiór odpadów komunalnych.


 

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy w Andrespolu uprzejmie informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek mieszkańca przelewem bankowym lub w kasie Urzędu Gminy bez wezwania w następujących terminach:

 1. za miesiące styczeń i luty do 28 lutego danego roku,
 2. za miesiące marzec i kwiecień do 30 kwietnia danego roku,
 3. za miesiące maj i czerwce do 30 czerwca danego roku,
 4. za miesiące lipiec i sierpień do 31 sierpnia danego roku,
 5. za miesiące wrzesień i październik do 31 października danego roku,
 6. za miesiące listopad i grudzień do 30 grudnia danego roku.

W przypadku wystąpienia problemów z uiszczenia opłaty z uwagi na brak danych takich jak np. stawka opłat istnieje możliwość uzyskania ich pod numerem telefonu 42 2132 440 wew. 826 i 836 lub osobiście w Urzędzie Gminy Andrespol pok. nr 2.

 

 

 

 

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ANDRESPOL ZA 2013 ROK 

Treść

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ANDRESPOL ZA 2014 ROK

Treść

 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ANDRESPOL ZA 2015 ROK

Treść

  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ANDRESPOL ZA 2016 ROK

 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ANDRESPOL ZA 2017 ROK

Treść

 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ANDRESPOL ZA 2018 ROK

Treść

 


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Andrespol znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie.

Godziny otwarcia: środa 11:00 - 19:00

W Punkcie można składować następujące odpady:

 • odpady budowlane i poremontowe w ilości do 500 litrów na gospodarstwo domowe na rok,
 • odpady bio: odpady zielone, skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie, odpady warzyw, inne odpady roślinne,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale.

Zabrania się składowania odpadów w innych miejscach niż w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, znajdującym się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie.

Składowanie odpadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie tylko w dniu i w miejscu do tego przeznaczonym!

UWAGA!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów jest przeznaczony tylko dla mieszkańców Gminy Andrespol.

 

rejestr


 

 Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 10 luty 2014 godz. 14:12
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 29 kwiecień 2014 godz. 22:02
Liczba odsłon:
  31795 od 10 luty 2014 godz. 14:12  (średnio 9.41 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl