0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Wybory » Wybory samorządowe 2014


  1. Zarządzenie Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
    
  2. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014r. - Wyciąg z Zarządzenia Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014r.
    
  3. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń
    
  4. Uchwała Nr LVI/528/14 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniuowej Górze
    
  5. Uchwała Nr LVII/532/14 Rady Gminy Andrespol z dnia 2 października 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/468/14 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/293/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrespol na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowdowych komisji wyborczych.
    
  6. Obwieszczenie Wójta Gminy Andrespol z dnia 9 października 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    
  7. Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Andrespol z dnia 27 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do załatwienia spraw związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    
 1. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych:
  1. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
    
  2. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
    
 2. Gminna Komisja Wyborcza
  1. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2014r.
    
  2. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    
  3. Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespolu z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespol
    
  4. Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespolu z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespolu
    
  5. Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespolu z dnia 25 września 2014 roku w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespolu
    
  6. Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespolu z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespolu
    
  7. Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Andrespol zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    
  8. Komunikat o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Andrespol zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    
  9. Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014r. w sprawie sposobu przeprowadzenia losowania celem przyznania jednolitych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych
    
  10. Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2014r. w sprawie ustalenia rejestru list kandydatów na wójta gminy
    
  11. Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2014r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Andrespol
    
  12. Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Andrespol
    
  13. Uchwała Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Andrespol
    
  14. Uchwała Nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
    
  15. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespolu z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Andrespol
    
  16. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespolu z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Andrespol
    
  17. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
    
  18. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Gminy Andrespol
    
  19. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy Andrespol
    
 3. Państwowa Komisja Wyborcza
   
 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Andrespol w sprawie informacji o okręgach wyborczyc
   


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk]
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 29 lipiec 2014 godz. 09:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 24 listopad 2014 godz. 14:12
Liczba odsłon:
  9604 od 29 lipiec 2014 godz. 09:58  (średnio 3.66 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl