0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Fundusze unijne 2007-2013 » Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej –I etap


Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej – I etap

 

            Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej jest jednym z priorytetowych działań inwestycyjnych, które mają przyczynić się do dalszego rozwoju infrastruktury technicznej oraz podniesienia standardu życia mieszkańców Gminy. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt pozytywnego oddziaływania projektu na środowisko naturalne i jego ochronę zmniejszając ryzyko skażenia wód gruntowych oraz powierzchniowych ściekami.

            Cała inwestycja, która realizowana była w latach 2007- 2010 została podzielona na dziesięć zadań:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami w pasach drogowych ulic: Tuszyńskiej i Klonowej w Wiśniowej Górze oraz ulic: Tuszyńskiej, Głogowej, Zaułek, Krzywej, Żytniej w Andrespolu
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Orzeszkowej, Wysokiej, Uroczej, Łanowej, Teligi, Rzeźnej w Andrespolu.
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach Grota Roweckiego i Czarnieckiego w Andrespolu
  4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Orzeszkowej, Uroczej, Łanowej, Rzeźnej, Zapolskiej, Podolskiej, Pokojowej, Jęczmiennej w Andrespolu.
  5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Patriotycznej, Źródlanej w Andrespolu.
  6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków i przykanalikami w ulicy Mickiewicza w Justynowie, Gmina Andrespol.
  7. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: A. Fredry, Fabryczna, Młynarska w Andrespolu i w ulicy Okrężnej w Nowym Bedoniu wraz z przepompownią ścieków
  8. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Głogowa, Krzywa, Zaułek w Andrespolu 
  9. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Młynarska i bez nazwy w Andrespolu
  10. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krzywej w Andrespolu 

Na realizacją zadania Gmina Andrespol otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – Działanie II.1 Gospodarka wodno – ściekowa) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości 4 577 241,17 zł. Środki te zostały przekazane na podstawie umowy zawartej dnia 16 września 2009 r. pomiędzy Gminą Andrespol a Województwem Łódzkim. Do umowy zostały sporządzone dwa aneksy z dnia 11 marca 2010 r. oraz 7 maja 2010 r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5 384 989,62 zł.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 7 październik 2009
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 7 październik 2009 godz. 10:42
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 30 marzec 2011 godz. 15:19
Liczba odsłon:
  10455 od 7 październik 2009 godz. 10:42  (średnio 2.95 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl