0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Gospodarka nieruchomościami » Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwo ulic.


Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o numeracji porządkowej nieruchomości następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Nadanie drogom nazw ulic lub zmiana ich nazw w miejscowości przeprowadza się po konsultacji społecznej z mieszkańcami miejscowości, w której maja być nadane lub dokonana zmiana jej nazwy oraz po podjęciu przez Radę Gminy Andrespol stosownej uchwały. W przypadku podjęcia uchwały przez Radę Gminy, moc prawną uzyskuje ona w terminie 14 dni od daty opublikowania jej przez Wojewodę Łódzkiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Termin załatwienia do 6 miesięcy do daty złożenia wniosku lub wszczęcia postępowania z urzędu.

Osoba prowadząca postępowanie:

Inspektor Zdzisław Osiewała, pok. 24A

tel./fax nr (42) 213-24-40 wew. 812

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 594 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)


Informacja opublikowana przez:
  Bartosz Byliński dnia 30 listopad 2006 godz. 13:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Bartosz Byliński dnia 20 marzec 2007 godz. 14:20
Liczba odsłon:
  10127 od 30 listopad 2006 godz. 13:35  (średnio 2.59 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl