0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Gospodarka nieruchomościami » Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów


Postępowanie w sprawie wszczyna się z urzędu.

Wójt Gminy Andrespol ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.

W przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne.

Nabywca nieruchomości zawiadamiany jest o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Tryb odwoławczy:

Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu jego uczestnik składa do Wójta Gminy, który ją rozpatruje w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Opłaty:

Nabywca ponosi opłaty sądowo-notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz cenę nabycia nieruchomości.

Osoba prowadząca postępowanie:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Małgorzata Burzyk, pok. 24A tel./fax nr (42) 213-24-40 wew. 852

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r.,  poz. 782 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)


Informacja opublikowana przez:
  Bartosz Byliński dnia 22 marzec 2007 godz. 10:27
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Bartosz Byliński dnia 22 marzec 2007 godz. 10:27
Liczba odsłon:
  16619 od 22 marzec 2007 godz. 10:27  (średnio 3.64 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl