0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Ewidencja Ludności » Zameldowanie na pobyt czasowy


Zameldowanie na pobyt czasowy 

 

Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie
4. Wypełniony formularz - zgłoszenie pobytu czasowego

Miejsce złożenia dokumentów
 Stanowisko ds ewidencji ludności - pokój nr 33, 42 213-47-17


Termin i sposób załatwiania sprawy:
-bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza - zgłoszenie pobytu czasowego

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest na wniosek


Uwagi:
-Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu;

- Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, udzielonym w formie, o której mowa w art.33   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego

 

Zgłoszenie pobytu czasowegoInformacja opublikowana przez:
  Michał Świderek dnia 18 wrzesień 2018 godz. 14:03
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 12 październik 2020 godz. 11:56
Liczba odsłon:
  1810 od 18 wrzesień 2018 godz. 14:03  (średnio 1.86 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl