0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Sprzedaż i dzierżawa działek » Przetarg 26.08.2020 » Działka nr 1541 (Justynów, ul. Główna)


 

 

 

Andrespol, dnia 16 lipca 2020 roku

Znak: RGP. 6840.P.5-12.2020

 

Wójt Gminy Andrespol

ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych:

 

Postąpienie przy licytacji ww. działek nr 761/20 oraz nr 99/7 położonych w Justynowie wynosi 1.000,- zł netto, natomiast przy licytacji pozostałych ww. działek oraz nieruchomości postąpienie wynosi 2.000,- zł netto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 roku w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro, w godzinach:

10:00 – na sprzedaż ww. działki nr 1494/5

10:30 – na sprzedaż ww. działki nr 761/20

11:00 – na sprzedaż ww. działki nr 1539

11:30 – na sprzedaż ww. działki nr 1540

12:00 – na sprzedaż ww. działki nr 1541

12:30 – na sprzedaż ww. działki nr 1542

13:00 – na sprzedaż ww. działki nr 99/7

13:30 – na sprzedaż ww. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki nr: 176/3 i 174/4

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto działki (nieruchomości) przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 19 sierpnia 2020 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie 30 dni od dnia przetargu przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą działek w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.Informacja opublikowana przez:
  Michał Świderek dnia 31 lipiec 2020 godz. 09:25
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 4 sierpień 2020 godz. 10:09
Liczba odsłon:
  883 od 31 lipiec 2020 godz. 09:25  (średnio 1.61 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl