0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Fundusze unijne 2007-2013 » Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych.


Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych.

            W ramach zakończonego w 2010 r. projektu sfinansowano zakup trzech samochodów ratowniczo – gaśniczych, w tym:

  • średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 na potrzeby OSP w Justynowie,
  • ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 na potrzeby OSP w Andrespolu,
  • lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 na potrzeby OSP w Andrespolu.

Głównym celem projektu było unowocześnienie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrespolu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Justynowie. Mocno wyeksploatowane pojazdy stwarzały bowiem realne zagrożenie utracenia, przez omawiane jednostki, zdolności prowadzenia działań. Większość z nich wymagała ciągłych napraw: cieknące zbiorniki wodne, awarie silników i napędów, widoczna korozja nadwozi. Zrealizowana inwestycja pozwoli na skuteczniejsze przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska naturalnego, w tym obszarów podlegających szczególnej ochronie. Poprawa wyposażenia omawianych jednostek OSP zwiększy ich zaangażowanie w realizację zadań na terenie Gminy Andrespol, ale także w gminach sąsiednich oraz całym powiecie.

            Całkowita wielkość poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu wyniosła 1 936 991,04 zł, z czego Gmina Andrespol otrzymała refundację kosztów w wysokości 1 101 249,75 zł. Pomoc ta została przekazana na podstawie umowy zawartej dnia 10 lutego 2010 r. (zmienionej dwoma aneksami z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz 13 września 2010 r.) pomiędzy Gminą Andrespol a Województwem Łódzkim w związku z realizacją zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie II.5 Zagrożenia środowiska.

Ponadto, na realizację zadania otrzymano wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci dwóch dotacji w wysokości 330 000,00 zł oraz 238 610,00 zł.Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 4 marzec 2010 godz. 13:18
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 30 marzec 2011 godz. 15:12
Liczba odsłon:
  8723 od 4 marzec 2010 godz. 13:18  (średnio 2.67 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl