0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Wybory » Samorządowe 2010


Wybory Samorządowe 2010

 1. Zarządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ustalenia radnych wybieranych do Sejmiku województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.
 2. UCHWAŁA NR LXV/524/10 w sprawie podziału na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach samorządowych do Rady Gminy Andrespol.
 3. Uzasadnienie do uchwały
 4. Załącznik do uchwały w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze.
 5. UCHWAŁA NR LXV/525/10 w sprawie podziału na obwody głosowania
 6. załacznik nr 1 do uchwały 525
 7. Zarządzenie nr 42 w sprawie powołania gminnego zespołu ds. przeprowadzenia wyborów samoządowych
 8. Obwieszczenie o okręgach wyborczych w wyborach samorządowych
 9. Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 21.09.2010r.
 10. Zarzadzenie 41/2010
 11. Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Andrespol z dnia 6.10.2010r. w sprawie upoważninia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, ad powatów i sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku..
 12. Komunikat GKW
 13. Ramowy plan pracy GKW
 14. Wybór przewodniczącego GKW
 15. Wybór z-cy przewodniczacego GKW
 16. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespolu w sprawie powołania pełnomocnika ds obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyboczej w Andrespolu.
 17. Obwieszczenie i obwodach i numerach głosowania w wyborach samorządowych
 18. Kominukat w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
 19. Komunikat dla wyborców czasowo przebywających poza miejscem zameldowania na pobyt stały.
 20. Informacja w sprawie sporządzenia altu pełnomoctnictwa.
 21. Komunikat dla wyborców niepełnosprawnych.
 22. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów wyborczych w wyboracch samorządowych.
 23. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Andrespol
 24. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Andrespol
 25. Zarządzenie nr 54 w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej w wyborach samorządowych
 26. Wyniki z wyborów do Rady Gminy
 27. Protokół z wyników głosowania na Wójta Gminy Andrespol

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 16 sierpień 2010
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 6 lipiec 2010 godz. 14:53
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 24 listopad 2010 godz. 10:34
Liczba odsłon:
  11198 od 6 lipiec 2010 godz. 14:53  (średnio 3.2 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl