0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Ochrona Środowiska » Wydawanie zezwoleń na posiadania psów rasy, uznanej za agresywną


Wydanie zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne

 

Rasy psów uznawane za agresywne :

Perro de Presa Mollorguin; Amerykański pit buli terier; Buldog amerykański; Dog argentyński; Perro de Presa Canario; Tosa inu; Rottweiler; Akbash dog; Anastolian karabash; Moskiewski stróżujący; Owczarek kaukaski

 

Sposób załatwienia sprawy:

Sprawę kończy wydanie zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. W przypadku braku wymaganych załączników lub ich niekompletności wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. Nie usunięcie braków powoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

 

Wymagane dokumenty :

• podanie o wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne., pobierz wniosek

• oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

• Do wniosku załącza się dowód opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł

 

Termin załatwienia sprawy:

• Bez zbędnej zwłoki do 1 m-ca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Przysługuje: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

– w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol.

 

Referat prowadzący sprawę:

Referat Infrastruktury Technicznej, Handlu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Andrespol 
ul. Rokicińska 126 
95-020 Andrespol 

Inspektor Magdalena Frankiewicz - pokój: 33 

godziny urzędowania: 
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30
wtorek 8:00 – 17:00
piątek 7:30 – 14:30

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy I piętro w godzinach pracy Urzędu

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, art. 104, (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)

 Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 11 kwiecień 2006 godz. 15:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 11 kwiecień 2006 godz. 15:20
Liczba odsłon:
  9925 od 11 kwiecień 2006 godz. 15:19  (średnio 2.49 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl