0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Fundusze unijne 2007-2013 » Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu


Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu

 

Jednym z głównych wyzwań współczesnych samorządów jest ich informatyzacja, która przyczynia się nie tylko do zwiększenia atrakcyjności i nowoczesności Gminy, ale także pozwala ludności lokalnej na bardziej dynamiczny rozwój. Z tego też względu Gmina Andrespol zdecydowała się na wzięcie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne – Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Beneficjentem projektu zostało Miasto Łódź, pełniące jednocześnie rolę Lidera, działającego na rzecz i w imieniu sześciu Partnerów, do których obok Naszej Gminy, należą także gminy: Koluszki, Konstantynów Łódzki, Nowosolna, Stryków oraz Miasto Zgierz.

Całkowita wartość przyznanej pomocy wynosi 48 680 867,00 zł, z czego 599 935,00 zł otrzyma Gmina Andrespol w ramach realizacji podprojektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Gminy Andrespol”.

W ramach projektu Gmina Andrespol zostanie wyposażona w wysokiej jakości sprzęt informatyczny oraz zaawansowane oprogramowania, usprawniające codzienną pracę w obszarze zarządzania obiegiem dokumentów w jednostce oraz zarządzaniem oświatą.

Dotychczas w ramach podprojektu zrealizowano zamówienie publiczne dotyczące:

- Dostawy i instalacji urządzeń aktywnych sieci

- Dostawy i instalacji zestawów komputerowych

- Dostawy i instalacji serwera z oprogramowaniem systemowym i systemem pamięci masowej

- Dostawy, instalacji i uruchomienia Systemu Backupu i Archiwizacji Danych.

- Dostawy i instalacji oprogramowania antywirusowego.

 

W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe na dostawę i instalację oprogramowania w ramach Systemu Wspomagającego Zarządzanie Gminą (SWZG) obejmującego programy dotyczące:

  1. Ewidencji Ludności;
  2. Urzędu Stanu Cywilnego;
  3. Ewidencji działalności gospodarczej;
  4. Ewidencji i wymiaru dochodów podatkowych gminy;
  5. Ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
  6. Ewidencji i wymiaru opłat z tyt. użytkowania wieczystego;
  7. Ewidencji podatku od posiadania środków transportowych;
  8. Gospodarowania mieniem komunalnym.

Termin składania ofert upływa dnia 14 kwietnia 2011 r.

Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 28 sierpień 2009
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 28 sierpień 2009 godz. 13:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 30 czerwiec 2011 godz. 10:09
Liczba odsłon:
  10956 od 28 sierpień 2009 godz. 13:19  (średnio 3.03 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl