0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Gospodarka nieruchomościami » Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.


Dotyczy nieruchomości wymienionych w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Wymagane dokumenty:

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek, wskazując teren na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami uzasadniającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na podstawie przypadków wymienionych w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Opłaty:

  1. Nie podlega opłacie skarbowej.
  2. Nabywca ponosi opłaty sądowo-notarialne związane z nabyciem nieruchomości, cenę nabycia nieruchomości oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży(koszty wyceny nieruchomości koszty opracowań geodezyjnych)

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanego bądź z urzędu.
  2. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczeń woli przed notariuszem.

Osoba prowadząca sprawę:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Małgorzata Burzyk, pok. 24A

tel./fax nr (42) 213-24-40 wew. 852

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r.,  poz. 782 z późn. zm.)


Informacja opublikowana przez:
  Bartosz Byliński dnia 22 marzec 2007 godz. 10:30
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Bartosz Byliński dnia 22 marzec 2007 godz. 10:30
Liczba odsłon:
  11424 od 22 marzec 2007 godz. 10:30  (średnio 2.8 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl