0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Wykaz nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy


Andrespol, dnia 18.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu ( http://andrespol.bip.cc ) wywieszony został od dnia 23.06.2020 r. do dnia 14.07.2020 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży i dzierżawy.

 


 

Andrespol, dnia 18 czerwca 2020 roku

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

-         niżej wymienione niezabudowane nieruchomości stanowiące mienie gminne, położone:

 • w Wiśniowej Górze przy ul. Wspólnej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 342 o powierzchni 757 m2, LD1M/00315659/9, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową -
                                                                                                           cena:  102.000,- zł netto
                                                                                                                      125.460,- zł brutto
 • w Wiśniowej Górze przy ul. Wspólnej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 344 o powierzchni 737 m2, LD1M/00315657/5, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
                                                                                                             cena:    89.000,- zł netto
                                                                                                                          109.470,- zł brutto
 • w Wiśniowej Górze przy ul. Wspólnej, oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 182/4, o powierzchni 761 m2, LD1M/00304978/1 oraz działka nr 343, o powierzchni 106 m2 uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00023507/5 stanowiące całość gospodarczą o łącznej powierzchni 867 m2, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
                                                                                                            cena: 99.000,- zł netto
                                                                                                                      121.770,- zł brutto
 • w Wiśniowej Górze przy ul. Oficerskiej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 183/57 o powierzchni 959 m2, LD1M/00044249/1 przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi turystyczne, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną – cena:
                                                                                                        116.000,- zł netto
                                                                                                        142.680,- zł brutto
 • w Justynowie przy ul. Zielonej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 99/8 o powierzchni 554 m2, LD1M/00093721/2 przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – cena: 
                                                                                                        53.000,- zł netto
                                                                                                        65.190,- zł brutto

przewidziane są do sprzedaży w formie przetargu.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 23.06.2020 roku do dnia 14.07.2020 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) mogą składać wnioski do dnia 04.08.2020 roku.

 

 


 

Andrespol, dnia 18 czerwca 2020 roku

 

WYKAZ

 

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

nieruchomość stanowiąca mienie gminne, położona w Justynowie, przy ul. Wypoczynkowej - przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka:

 • numer 1315 o powierzchni 951 m2 - LD1M/00035312/8 - cena: 91.000,- zł netto

                                                                                                                            111.930,- zł brutto

 

przewidziana jest do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 23.06.2020 roku do dnia 14.07.2020 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) mogą składać wnioski do dnia 04.08.2020 roku.

 


 

Andrespol, dnia 10.06.2020 r.

 

W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości stanowiące mienie gminne:

 

Adres nieruchomości

Nr działki

 

Przeznaczenie

i okres dzierżawy

Pow. działki

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

netto

Justynów

ul. Główna

cz. dz.

nr 825

 

działalność handlowa

20 m2

227,76 zł

+ podatek VAT

miesięcznie

Wiśniowa Góra

ul. Prywatna

cz.dz.

nr 212/6

cel letniskowy

3 lata

350 m2

472,50 zł

+ podatek VAT

rocznie

Andrespol

 

ul. Tuszyńska 31

nr 227/1

cel usługowy

(parking)

147 m2

38,39 zł

+ podatek VAT

miesięcznie

Wiśniowa Góra

ul. Tuszyńska

cz. dz. nr 70

dojazd do działek

300 m2

użyczenie

Andrespol

ul. Krzywa 22

nr 340/2

ogród przydomowy

133 m2

71,82 zł

+ podatek VAT

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Klonowa

 

cz. dz.

nr 89/7

pomieszczenie gospodarcze

30 m2

45,58 zł

+ podatek VAT

miesiecznie

 

 

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.           

W przypadku, jeżeli wskaźnik wzrostu wartości cen towarów i usług publikowany w Monitorze Polskim będzie ujemny wówczas  czynsz dzierżawny obowiązywał będzie w wysokości obowiązującej za poprzedni rok.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 23.06.2020 roku do dnia 14.07.2020 roku.

 

 


 

Andrespol, dnia 28.05.2020 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu
( http://andrespol.bip.cc ) wywieszony został od dnia 02.06.2020 r. do dnia 23.06.2020 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.

 


 

Andrespol, dnia 28 maja 2020 roku

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

-         niżej wymienione niezabudowane nieruchomości stanowiące mienie gminne, przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone:

 • w Justynowie przy ul. Tulipanowej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 761/20 o powierzchni 663 m2, LD1M/00312008/0 - cena                                        77.000,- zł netto

                                                                                              94.710 ,- zł brutto

 • w Justynowie przy ul. Tulipanowej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 1539 o powierzchni 875 m2, LD1M/00068991/1 - cena                                        102.000,- zł netto

                                                                                              125.460,- zł brutto

 • w Justynowie przy ul. Tulipanowej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 1540 o powierzchni 909 m2, LD1M/00068991/1 - cena                                        106.000,- zł netto

                                                                                              130.380,- zł brutto

 • w Justynowie przy ul. Głównej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 1541 o powierzchni 875 m2, LD1M/00068991/1 - cena                                         102.000,- zł netto

                                                                                              125.460,- zł brutto

 • w Justynowie przy ul. Głównej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 1542 o powierzchni 1095 m2, LD1M/00068991/1 - cena                                        127.000,- zł netto

                                                                                              156.210,- zł brutto

 • w Justynowie przy ul. Bedońskiej 43, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 1494/5 o powierzchni 1307 m2, LD1M/00093722/9 - cena                                 128.000,- zł netto

                                                                                              157.440,- zł brutto

 • w Wiśniowej Górze przy ul. Wspólnej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki: nr 176/3 o powierzchni 434 m2 oraz nr 174/4 o powierzchni 661 m2, jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 1095 m2 - LD1M/00269781/5 - cena                                                       130.000,- zł netto

                                                                                                             159.900,- zł brutto

 • w Justynowie przy ul. Zielonej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 99/7 o powierzchni 564 m2, LD1M/00093721/2 - cena                                      54.000,- zł netto

                                                                                           66.420,- zł brutto

 

przewidziane są do sprzedaży w formie przetargu.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 02.06.2020 roku do dnia 23.06.2020 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) mogą składać wnioski do dnia 14.07.2020 roku.

 

 


 

Andrespol, dnia 04.05.2020 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu
( http://andrespol.bip.cc ) wywieszony został od dnia 12.05.2020 r. do dnia 26.05.2020 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.

 


 

Andrespol, dnia 4 maja 2020 r.

 

WYKAZ

 

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowane działki gruntu stanowiące mienie gminne, położone w Andrespolu przy ul. Zduńskiej, - przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 325/51 o powierzchni 40 m2 oraz 325/52 o powierzchni 62 m2 - dla których prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00054526/0 - cena            8.640,00 zł netto
                                                       10.627,20 zł brutto

 

Przewidziane są do sprzedaży w formie bezprzetargowej na powiększenie działki sąsiedniej nr 309/2 położonej w Andrespolu.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 12.05.2020 roku do dnia 26.05.2020 roku.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) mogą składać wnioski do dnia 23.06.2020 r.

 

 


 

 Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 7 maj 2018 godz. 13:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 22 czerwiec 2020 godz. 09:03
Liczba odsłon:
  10673 od 7 maj 2018 godz. 13:19  (średnio 5.77 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl