0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Ochrona Środowiska » Azbest


PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ANDRESPOL

 

Podstawowym celem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” przyjętego Uchwałą Nr IV/36/15 Rady Gminy Andrespol  z dnia 15 stycznia 2015 rokujest doprowadzenie do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol i wyeliminowanie negatywnego ich oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko.

Na terenie naszej gminy, zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032, przeprowadzono w 2009 roku inwentaryzację wyrobów zawierających  azbest  na terenie Gminy Andrespol wraz z dokonaniem oceny stanu technicznego tych wyrobów. Jednocześnie podczas inwentaryzacji rozpowszechniane zostały wśród społeczności lokalnej informacje o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez wyroby zawierające azbest oraz o możliwościach uzyskiwania pomocy na ich usunięcie.  W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono miejsca (ulica i numer posesji), w których znajdują się wyroby zawierające azbest oraz określono rodzaje i ilości tych wyrobów.  Podczas wizji lokalnej budownictwa Gminy Andrespol, stwierdzono na dachach i elewacjach występowanie materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych (pokrycia dachowe).

Ogólna ilość azbestu na terenie Gminy Andrespol przedstawia się następująco:

 

Na budynkach mieszkalnych

13 665,00 m2

Na budynkach gospodarczych

17 961,20 m2

Składowany

 2 520,00 m2

Razem

  34 146,20 m2

 

W styczniu 2015 roku  Gmina Andrespol rozpoczęła procedurę uzyskania środków finansowych z poza budżetu Gminy na demontaż, odbiór i utylizację  azbestu z nieruchomości.

Procedura demontażu, odbioru i utylizacji eternitu będzie prowadzona cyklicznie w kolejnych latach, aż do całkowitej likwidacji eternitu z terenu gminy.

Komplet wniosków dotyczących nieodpłatnego demontażu, transportu i utylizacji azbestu;

pobierz wniosek
Załącznik do wniosku

Demontaż dachu ( wymianę pokrycia dachowego) należy zgłosić w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul Sienkiewicza 3 i kserokopię zgłoszenia należy dostarczyć do urzędu wraz z kompletem wniosków.

Referat prowadzący sprawę:

Referat Infrastruktury Technicznej, Handlu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol 

Inspektor Magdalena Frankiewicz - pokój: 33 

godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30
wtorek 8:00 – 17:00
piątek 7:30 – 14:30

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 7 grudzień 2010
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 7 grudzień 2010 godz. 16:16
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 7 grudzień 2010 godz. 16:16
Liczba odsłon:
  9379 od 7 grudzień 2010 godz. 16:16  (średnio 2.9 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl