0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Fundusze unijne 2007-2013 » Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkolne w Gminie Andrespol


„Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkolne w Gminie Andrespol"

 

            Jedną z ważniejszych inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach była rozbudowa bazy oświatowej na terenie Gminy. Wzrost liczby ludności oraz rozwój Andrespola i okolic spowodował zwiększone zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej i szkolnej. W związku z tym podjęto decyzję o realizacji projektu obejmującego:

  • rozbudowę budynku Samorządowego Przedszkola w Andrespolu, przy ul. Ceramicznej 4 poprzez wykonanie dobudowy nowego budynku z przeznaczeniem na jadalnię i 2 sale zajęć oraz remont i modernizację części parterowej istniejącego budynku,
  • rozbudowę Szkoły Podstawowej w Justynowie dla potrzeb Przedszkola,
  • przebudowę stołówki w Szkole Podstawowej w Justynowie.

            Środki na ten cel, w wysokości 880 621,85 zł, zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa V: Infrastruktura społeczna - Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna) na podstawie umowy zawartej dnia 18 maja 2009 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Andrespol, zmieniona dwoma aneksami z dnia 1 września 2009 r. oraz 20 listopada 2009 r. 

Dzięki realizacji projektu zwiększył się dostęp społeczności lokalnej do edukacji przedszkolnej i szkolnej (dodatkowych 100 miejsc). Poprawie uległy także warunki wychowania i nauki dzieci.Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 4 marzec 2010 godz. 12:46
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 30 marzec 2011 godz. 15:17
Liczba odsłon:
  9538 od 4 marzec 2010 godz. 12:46  (średnio 2.83 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl