0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Urząd Stanu Cywilnego » Uzupełnienie aktu stanu cywilnego


Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Uzupełnienie aktu może być dokonane również na podstawie innych dokumentów, które należy dołączyć do podania:

  • Archiwalnych aktów stanu cywilnego w postaci uwierzytelnionego odpisu, wpisu lub reprodukcji,
  • Zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany,
  • Innych zagranicznych dokumentów potwierdzających stan cywilny, wydanych w państwie, które nie prowadzi rejestracji stanu cywilnego.

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

Opłata skarbowa:

39 zł

Konto bankowe dla Urzędu Stanu Cywilnego w Andrespolu:
28 8781 0006 0000 0130 2000 0020

Termin realizacji:

Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741),
  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 204),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225).

WNIOSKI DO POBRANIA:Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 11 kwiecień 2006 godz. 21:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 1 marzec 2007 godz. 11:45
Liczba odsłon:
  9048 od 11 kwiecień 2006 godz. 21:35  (średnio 2.36 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl