0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Wybory » Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015r.


Informacje i Zarządzenia Wójta Gminy Andrespol

 1. Informacja Wójta Gminy Andrespol o możliwosci uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania
 2. Informacja Wójta Gminy Andrespol o prawie wyborców niepełnopsrawnych do głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braillea
 3. Informacja Wójta Gminy Andrespol w sprawie głosowania w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania
 4. Informacja Wójta Gminy Andrespol o uprawnieniach niepełnosprawnych osób do udziału w referendum ogólnokrajowym
 5. Informacja Wójta Gminy Andrespol o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego
 6. Komunikat Wójta Gminy Andrespol w sprawie aktu pełnomocnictwa
 7. Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 wrzesnia 2015r.
 8. Zarządzenie nr 60/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwienia spraw związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
 9. Informacja Wójta Gminy Andrespol z dnia 21 lipca 2015r w sprawie określenia granic obwodów i siedzib Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
 10. Zarządzenie nr 71/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

 1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. i Administracji w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powołania komisji
 2. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju
 3. Informacja PKW

Obwodowe komisje do spraw referendum

 1. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Andrespol w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6.09.2015 r.


Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 3 lipiec 2015 godz. 23:56
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 22 sierpień 2015 godz. 23:33
Liczba odsłon:
  3542 od 3 lipiec 2015 godz. 23:56  (średnio 2.09 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl