0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Gospodarka nieruchomościami » Ustalanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.


Dotyczy:

  • Ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu np. o nabyciu praw spadkowych.
  • Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Wymagane dokumenty:

  • Ustalenie opłaty rocznej: wniosek użytkownika wieczystego o ustalenie opłaty rocznej lub działanie z urzędu, aktualna wycena wartości nieruchomości.
  • Aktualizacja opłaty rocznej: działanie z urzędu lub na wniosek, aktualna wycena wartości nieruchomości.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin załatwienia wniosku - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Złożenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości.

Osoba prowadząca postępowanie:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Alfreda Olbert, pok. 24A,

tel./fax nr (42) 213-24-40 wew. 852.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)


Informacja opublikowana przez:
  Bartosz Byliński dnia 30 listopad 2006 godz. 13:33
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Bartosz Byliński dnia 20 marzec 2007 godz. 14:23
Liczba odsłon:
  10124 od 30 listopad 2006 godz. 13:33  (średnio 2.58 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl