0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Urząd Gminy Andrespol » Wójt Gminy


Wójt Dariusz Kubus

tel: 42 213 24 40

Przyjęcia interesantów:
wtorek w godz. 8:00 - 10:00 i 14:00 - 17:00

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 5. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 6. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 7. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 8. upoważnianie Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. przyjmowanie od Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta oświadczeń majątkowych lub upoważnienie innego pracownika do wykonywania tego zadania,
 10. przygotowywanie organów gminy, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia i wojny,
 11. realizowanie przedsięwzięć na rzecz Sił Zbrojnych, w tym związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem jednostek wojskowych i przewidzianych do mobilizacji,
 12. nadzór nad ochroną informacji niejawnych i danych osobowych,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, uchwały Rady Gminy oraz niniejszy Regulamin.Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 30 marzec 2006 godz. 20:06
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 27 marzec 2013 godz. 08:21
Liczba odsłon:
  15362 od 30 marzec 2006 godz. 20:06  (średnio 3.31 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl