0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Gospodarka nieruchomościami » Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność gminy


Wymagane dokumenty:

Wniosek określający powierzchnie i położenie nieruchomości mającej być przedmiotem dzierżawy, a także jej przeznaczenie.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • Umowa do trzech lat: Załatwienie wniosku wynosi około 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
  • Umowy powyżej trzech lat: Załatwienie wniosku wynosi do około 6 miesięcy. Jest to okres potrzebny do podjęcia uchwały przez Radę Gminy, sporządzenia wykazów i  wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia wykazu w prasie, ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu, sporządzenia umowy dzierżawy.

Osoba prowadząca postępowanie:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Alfreda Olbert, pok. 24A,

tel./fax nr (42) 213-24-40 wew. 852.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)


Informacja opublikowana przez:
  Bartosz Byliński dnia 30 listopad 2006 godz. 13:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Bartosz Byliński dnia 20 marzec 2007 godz. 14:22
Liczba odsłon:
  11744 od 30 listopad 2006 godz. 13:29  (średnio 2.84 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl