0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Sprzedaż i dzierżawa działek


 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. został uruchomiony nowy serwis BIP. Serwis, który Państwo aktualnie przeglądają jest stroną archiwalną. Aktualna strona BIP Urzędu Gminy Andrespol jest dostępna pod adresem: https://www.bip.andrespol.pl/

Aktualne ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek gminnych znajdą Państwo pod tym linkiem: https://www.bip.andrespol.pl/83,sprzedaz-i-dzierzawa-dzialek.

 

 

 

 

 

 

 


 

Andrespol, dnia 27.08.2020 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Wójt Gminy Andrespol ogłasza, iż są przyjmowane wnioski o wydzierżawienie stanowisk handlowych na chodniku przy cmentarzu położonym przy ul. Kościelnej w Bedoniu Przykościelnym.

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie 10,00 zł za 1 m2 stanowiska plus 23% VAT, płatny z góry za dany miesiąc.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Andrespol,
ul. Rokicińska 126, w terminie do dnia 28.09.2020 r.

W przypadku większej ilości chętnych niż liczba stanowisk będzie przeprowadzony przetarg na wysokość czynszu dzierżawnego.

Rozpatrzenie wniosków i przydział stanowisk, na które będą pojedyncze wnioski, odbędzie się do dnia 05.10.2020 r , natomiast ewentualny dodatkowy przetarg na stanowiska, na które będzie większa ilość wniosków odbędzie się dnia 08.10.2020 r.

Informacje w sprawie wydzierżawienia stanowisk można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol, pokój 24A, II piętro tel. 42 213 24 40, 42 213 22 88 wewn. 852, w godz. 7.30 – 15.30, wtorki 8-17.00, piątki 7.30-14.30.

 

 


 

Andrespol, dnia 16 lipca 2020 roku

Znak: RGP. 6840.P.5-12.2020

 

Wójt Gminy Andrespol

ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych:

 

  • w Justynowie:

 

-przy ul. Bedońskiej 43 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  działka nr 1494/5 o powierzchni 1307 m2 - LD1M/00093722/9 - przez przedmiotową nieruchomość przebiega sieć energetyczna średniego napięcia 15 kV - cena wywoławcza:   128.000,- zł netto

                                                                                                      157.440,- zł brutto

-przy ul. Tulipanowej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  działka nr 761/20 o powierzchni 663 m2 - LD1M/00312008/0 - cena wywoławcza:  77.000,- zł netto

                                                                                                                                94.710,- zł brutto

-przy ul. Tulipanowej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  działka nr 1539 o powierzchni 875 m2 - LD1M/00068991/1 - cena wywoławcza:  102.000,- zł netto

                                                                                                                              125.460,- zł brutto

-przy ul. Tulipanowej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  działka nr 1540 o powierzchni 909 m2 - LD1M/00068991/1 - cena wywoławcza:  106.000,- zł netto

                                                                                                                              130.380,- zł brutto

-przy ul. Głównej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  działka nr 1541 o powierzchni 875 m2 - LD1M/00068991/1 - cena wywoławcza:  102.000,- zł netto

                                                                                                                              125.460,- zł brutto

-przy ul. Głównej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  działka nr 1542 o powierzchni 1095 m2 - LD1M/00068991/1 - cena wywoławcza: 127.000,- zł netto

                                                                                                                              156.210,- zł brutto

-przy ul. Zielonej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  działka nr 99/7 o powierzchni 564 m2 - LD1M/00093721/2 - cena wywoławcza:    54.000,- zł netto

                                                                                                                                66.420,- zł brutto

  • w Wiśniowej Górze:

 

- przy ul. Wspólnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki: nr 176/3 o powierzchni 434 m2 oraz nr 174/4
o powierzchni 661 m2, jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 1095 m2 -LD1M/00269781/5 -
przez przedmiotową nieruchomość przebiegają sieci: wodociągowa oraz energetyczna niskiego napięcia –
cena wywoławcza:  130.000,- zł netto

                                 159.900,- zł brutto

 

 

Postąpienie przy licytacji ww. działek nr 761/20 oraz nr 99/7 położonych w Justynowie wynosi 1.000,- zł netto, natomiast przy licytacji pozostałych ww. działek oraz nieruchomości postąpienie wynosi 2.000,- zł netto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 roku w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro, w godzinach:

10:00 – na sprzedaż ww. działki nr 1494/5

10:30 – na sprzedaż ww. działki nr 761/20

11:00 – na sprzedaż ww. działki nr 1539

11:30 – na sprzedaż ww. działki nr 1540

12:00 – na sprzedaż ww. działki nr 1541

12:30 – na sprzedaż ww. działki nr 1542

13:00 – na sprzedaż ww. działki nr 99/7

13:30 – na sprzedaż ww. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki nr: 176/3 i 174/4

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto działki (nieruchomości) przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 19 sierpnia 2020 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie 30 dni od dnia przetargu przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą działek w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.


 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 6 listopad 2008
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 6 listopad 2008 godz. 10:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 9 kwiecień 2014 godz. 10:52
Liczba odsłon:
  62605 od 6 listopad 2008 godz. 10:31  (średnio 11.98 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl