0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Gospodarka nieruchomościami » Użyczenie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej.


Wymagane dokumenty:

Osoby ubiegające się o użyczenie gruntu winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren i lokalizację projektowanej sieci lub przyłącza na mapie geodezyjnej. Wniosek powinien zawierać cel użyczenia.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zgodę wyraża Wójt Gminy. Odpowiedź udzielana jest w terminie 30 dni. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Osoba prowadząca postępowanie:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Alfreda Olbert, pok. 24A,

tel./fax nr (42) 213-24-40 wew. 852.

Podstawa prawna:

Art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)Informacja opublikowana przez:
  Bartosz Byliński dnia 30 listopad 2006 godz. 13:33
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Bartosz Byliński dnia 20 marzec 2007 godz. 14:23
Liczba odsłon:
  9571 od 30 listopad 2006 godz. 13:33  (średnio 2.49 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl